Условия за рекламация и връщане

РЕКЛАМАЦИЯ

При несъответствие на закупената стока с поръчаната клиента има право да предяви рекламация. "Тейбълтоп" ЕООД е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от клиента сума, само при положение, че върната стока е добър търговски вид.

При предявяване на рекламация клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията, предпочитания начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт, както и задължително да приложи и документите, на които се основава претенцията:

1. Касова бележка, фактура или товарителница (в случаите на плащане с паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга);

2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията може да се предяви не по-късно от два месеца след като е установен дефекта.

"Тейбълтоп" ЕООД ще приеме рекламацията, само ако тя е предявена своевременно и отговаря на горните изисквания.


ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

Top