Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.PALADIUM-GAMES.COM

Добре дошли в PALADIUM-GAMES.COM!

Настоящите “Общи условия” уреждат взаимоотношенията между фирма "Тейбълтоп" ЕООД (собственик на сайта www.paladium-games.com, наричана по-долу “Тейбълтоп“) от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейна paladium-games.com (наричан за кратко сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк и бутон, разположен на страниците на paladium-games.com (с изключение на линка към настоящите “Общи условия”) се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия". Моля, прочетете ги внимателно, тъй като те засягат вашите законови права и задължения. Ако не сте съгласни с тези "Общи условия", Ви молим да не използвате услугите на сайта. Ако имате въпроси относно тези "Общи условия", Ви молим да се свържете с нас.

Сайтът предоставя на клиентите информация за продукти и възможността за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната цена при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

"Тейбълтоп" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон, със седалище и адрес на управление:

Адрес: България, София 1784
бул. Цариградско шосе №131
АТМ Център, офис 209

Управител: Велина Стоичкова
Телефон: (02) 958 61 43

Клиенти/потребители са физически и юридически лица, желаещи да поръчат продукти от сайта. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

Продуктовите страници на сайта представляват демонстративен онлайн каталог, описващ предлаганите от "Тейбълтоп" ЕООД артикули и не са правно обвързваща оферта.

Когато правите своята поръчка изрично потвърждавате, че поръчката е свързана със задължение за плащане от Ваша страна. При натискане на бутона за поръчка Вие изразявате съгласието си за извършване на покупка със задължение за плащане.
След натискане на бутона за поръчка се счита, че сте направили поръчка на избраните от Вас продукти и приемате настоящите общи условия.


АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание, включено в или достъпно чрез която и да е от услугите на сайта като текст, графични изображения, лога, бутони, видео клипове, съдържание за изтегляне и предоставяни данни са собственост на "Тейбълтоп" ЕООД или съответните правоносители и са защитени по силата на Закона за авторското право и сродните му права.

Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на сайта.


РЕГИСТРАЦИЯ

Не е задължително да бъдете регистриран потребител, за да направите поръчка от сайта, но с цел по-лесно обслужване на бъдещи поръчки е препоръчително да направите регистрация на сайта.

За да се регистрирате, трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо. При маркиране на полето "Съгласен съм с "Общите условия", Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознати с и приемате настоящите условия.


НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Paladium-games.com не продава продукти онлайн на непълнолетни потребители. Ние продаваме артикули за деца, които могат да бъдат закупени от пълнолетни. Ако сте под 18 години, можете да използвате услугите на сайта само с участието на родител или настойник.


ПОРЪЧКА

Клиентите могат да правят поръчки от paladium-games.com 24 часа в денонощието, включително в събота и неделя и официални празници. При приключване на поръчка има възможност да се прегледат продуктите, които са избрани, както и информацията за доставка и връзка с клиента и при нужда да се направят корекции. На посочен от клиента имейл се получава съобщение за приемането на поръчката. Ако заявката е направена до 15:00 часа в работен ден, наш оператор ще се свърже с клиента по телефона за потвърждение на поръчката. В случай, заявката е след 15:00 часа или в почивен ден, тя ще бъде потвърдена в първия работен ден. Във всеки един момент можете да се провери статуса на поръчката във „Вашия профил” в paladium-games.com.

След натискане на бутона "ПЛАЩАНЕ", клиентът се съгласява да закупи стоките, намиращи се в "кошницата". Това действие има правно обвързваща сила. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен след потвърждение на поръчката.

"Тейбълтоп" ЕООД има право да откаже доставката на поръчани продукти и в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия. Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати. В този случай "Тейбълтоп" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на доставката. "Тейбълтоп" ЕООД има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

1. Информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;

2. Действията на клиента могат да увредят "Тейбълтоп" ЕООД;

3. Стоката, поръчана от клиента е била междувременно изчерпана.

4. "Тейбълтоп" ЕООД има право да откаже доставката на поръчани продукти, като уведоми клиента за отказа си по електронна поща или по телефон, включително в случаите, когато клиентът постави при поръчката си допълнителни условия към продуктите, каквито не се предлагат от "Тейбълтоп" ЕООД.


ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които клиента е поръчал плюс цената за доставка, ако има начислена такава. Плащанията към сайта paladium-games.com се извършват в български левове, a цените са обявени с включен данък добавена стойност (ДДС).

Към настоящия момент, сайтът поддържа единствено плащания с наложен платеж (плащане при доставка в брой на куриера, който ще достави пратката) и плащания чрез кредитни карти през Paypal, където плащанията са в ЕВРО по курса за деня.

Ако клиентът желае да получи фактура, трябва да заяви това при завървшане на поръчката в полето „Забележки”. След завършване на поръчката, с клиента ще се свърже наш оператор за потвърждение и уточняване на данните по фактурата, като тя ще бъде доставена заедно с поръчаните стоки.

Всички доставки над 45.00 лева са напълно безплатни за цялата страна. Ако съществуват продукти, за които е невъзможно да бъдат доставени безплатно, независимо от тяхната цена, това ще ви бъде изрично упоменато.

Доставката на поръчките може да бъде извършена от куриерите Рапидо или Спиди – по вашо желание. При поръчки под 45.00 лв. цената за доставка ще ви бъде изписъна от модула на съответния куриер, преди да завършите вашата поръчка.

За да научите повече за плащането и доставката на продуктите, моля, вижте секцията "Помощ"!

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.


ПОМОЩ СЛЕД ПРОДАЖБАТА

При нужда от помощ при ползване на закупените от нас стоки, можете да се свържете с нас на телефон 02 9586143.


ИЗМЕНЕНИЯ

„Тейбълтоп“ ЕООД се задължава да уведоми клиента за промените в "Общите условия", като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и момента, от който промените влизат в сила. За всички направени поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на поръчката. Ако потребителят не е съгласен с промените, той може да се свърже с paladium-games.com за прекратяване на регистрацията му. Ако клиентът не направи това и/или извърши действия в сайта или направи нови поръчки, се счита, че е приел промените.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при продажби на чуждестранни клиенти. Всички спорове се разрешават от компетентния български съд.


ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

1. Името и адреса на доставчика „Тейбълтоп“ ЕООД ;

2. Всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от „Тейбълтоп“ ЕООД ;

3. Цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;

4. Стойността на транспортните разходи;

5. Начина на плащане и другите условия на доставка;

6. Правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъде върнати;

7. Периода, за който цената на продуктите е в сила;

8. Условията за употреба на продуктите;

9. Условията и срока на гаранцията.

Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.


УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакт, обявени на видно място в електронния магазин paladium-games.com на „Тейбълтоп“ ЕООД и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.

Top