С Ъ О Б Щ Е Н И Е

отVladimir Oct 12, 2020 0 коментар(и)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Фирма „Тейбълтоп“ ООД – гр. София започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.073- 20974 -C01/ 28.09.2020

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца

Място на изпълнение: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No 131, ет. 2, офис 209

Общ размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 10 000,00 лева

Проектът цели да се осигури оперативен капитал на фирмата, необходим  за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Сподели

Сходни статии

Top